Nyheter


Fredet stasjon restaurert til original stand

08.11.2012 Stasjonsbygningen på Darbu i Øvre Eiker er nå ferdig restaurert. Når også stasjonens framtid som stoppested er avklart, var det all grunn til feiring.

 

Den fredete stasjonsbygningen på Darbu ferdig restaurert. (Alle foto: Njål Svingheim)

Den fredete stasjonsbygningen på Darbu ferdig restaurert. (Alle foto: Njål Svingheim)

 

Torsdag morgen 8.november var det klart for feiring på den fredete Darbu stasjon på Sørlandsbanen. Stasjonsbygningen fra 1871 er nå ferdig restaurert etter alle kunstens regler og Jernbaneverket får diplom fra Fortidsminneforeningen i Buskerud for arbeidet. Det har også vært en del usikkerhet om den framtidige statusen for Darbu som stoppested for lokaltogene, men all slik usikkerhet er nå ryddet av veien. Torsdag 8.november inviterte Jernbaneverket på boller og kaffe på stasjonen for å feire fullført restaurering.

 

Fornøyde med godt resultat: Fv: Tømrermester Geir Skarsten, kommunikasjonssjef i JBV øst Trude Isaksen, prosjektleder Ingebjørg Seland Bjølgum, hovedsikkerhetsvakt Arvid Ingar Andersen og fornyelsesleder Atle Berg Hansen.

Fornøyde med godt resultat: Fv: Tømrermester Geir Skarsten, kommunikasjonssjef i JBV øst Trude Isaksen, prosjektleder Ingebjørg Seland Bjølgum, hovedsikkerhetsvakt Arvid Ingar Andersen og fornyelsesleder Atle Berg Hansen.

-De utvendige arbeidene som vi nå er ferdige med har kosten en drøy million kroner, forteller fornyelsesleder Atle Berg Sørensen i baneområdet. Sammen med prosjektleder Ingebjørg Seland Bjørgum er han strålende fornøyd med jobben som er gjort på Darbu. – Dette er den andre stasjonsbygningen i Jernbaneverkets eie som vi nå tar et krafttak for å ta vare på, sier Bjørgum. Først ut var Meheia stasjon som ble ferdig sist vinter. Nå er også Darbu ferdig og neste stasjon blir Tinnoset, forteller hun.

Glede blant både små og store for den nyoppussede stasjonen.

Glede blant både små og store for den nyoppussede stasjonen.

 

Lokalt engasjement

-Arbeidene er utført av tømrermester Geir Skarsten fra firmaet Buskerud Brannsikring som Jernbaneverket har en rammeavtale med. – Dette er faglig utfordrende og veldig interessante oppdrag for oss, sier Skarsten, som også hadde oppdraget på Meheia stasjon. Bygningen var i nokså dårlig forfatning da vi tok fatt på arbeidet på vårparten. Det var en god del råteskader og taket hadde flere vannlekkasjer med tilhørende skader på bygningen. I arbeidet har vi benyttet de originale tegningene fra ca 1870, og fargene er bestemt i samråd med Riksantikvaren, forteller han. –Malerjobben har vært temmelig omfattende og også krevende gjennom den våte sommeren i år, smiler han. – En annen ting som har vært spesielt artig her på Darbu, er alle som har kommet innom stasjonen underveis i arbeidet. De har gitt kommentarer og bidratt med historier om hvordan det var her på stasjonen før i tida, også skolebarn har vært innom, så det er tydelig at bygningen betyr noe for bygda her, sier Skarsten.

Leies ut

Fortsatt gjenstår noen innvendige arbeider med våtrom, vannrør og elektriske anlegg før leiligheten i stasjonsbygningens andre etasje kan leies ut. Samtidig er det også lokale aktører som ønsker å leie første etasje til næringsvirksomhet. Det vil derfor bli liv i den flotte gamle bygningen igjen. Siste dag med betjent stasjon på  Darbu var i 1969..

Henning Torgersen pendler daglig Darbu - Lysaker.

Henning Torgersen pendler daglig Darbu – Lysaker.

Henning Torgersen er en av stasjonens faste brukere. – Jeg er veldig glad for at stasjonen nå er reddet fra nedleggelse, sier Torgersen. Jeg reiser tur-retur mellom Darbu og Lysaker hver dag og det er flott å kunne ta toget herfra, understreker han. Nå skal Øvre Eiker kommune bygge ny og større parkeringsplass rett ved stasjonen for å legge forholdene bedre til rette for togbrukerne. Kommunen planlegger også en større boligutbygging i stasjonens nærområde og det er også planer for en framtidig planfri kryssing av jernbanen for å lette adkomsten til stasjonen.Til morgentogene 8.november vartet Jernbaneverket opp med kaffe, saft og boller for å markere den fullførte restaureringen. 6. og 7.klasse fra Darbu skole like ved møtte også opp med en festlig beskjed i form av plakater som lød:
Tusen takk for nyoppusset stasjon! Vi er glade i stasjonen vår!

-Jernbaneverket sier også tusen takk for engasjementet!

 

Fakta Darbu stasjon:

•Åpnet 1871 på det som da var en sidelinje til Randsfjordbanen fra Hokksund til Kongsberg
•Ubetjent fra 1969
•Har faste timesavganger på lokaltogene mellom Kongsberg og Eidsvoll
•Høyde over havet: 60,1 meter

Nytt tog på nyrestaurert stasjon. Darbu 8/11-2012.

Nytt tog på nyrestaurert stasjon. Darbu 8/11-2012.

Meheia stasjon tilbake til originalen

09.02.2012 Den verneverdige stasjonen på Meheia vest for Kongsberg er nå ferdig restaurert. Stasjonsbygningen og uthuset er satt i stand og framstår nå som et godt eksempel på at Jernbaneverket også tar vare på jernbanens historie.

Ingebjørg Seland Bjørgum (tv), Geir Skarsten og Atle Berg Sørensen med originalskiltet som nå er på plass der det hører hjemme; - på Meheia stasjon. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Ingebjørg Seland Bjørgum (tv), Geir Skarsten og Atle Berg Sørensen med originalskiltet som nå er på plass der det hører hjemme; – på Meheia stasjon.Foto: Njål Svingheim

– Se så fint anlegget tar seg på denne flotte vinterdagen! Prosjektleder Ingebjørg Seland Bjørgum og fornyelsesleder Atle Berg Sørensen i Jernbaneverket er veldig fornøyde der de tar den istandsatte stasjonen med uthus i nærmere øyesyn. For ett år siden var tilstanden på bygningen alt annet enn presentabel. Maling flasset av, vinduer var erstattet av sponplater og verst av alt, -mange av stokkene i den flotte laftede stasjonsbygningen fra 1916 var hardt angrepet av råte.

Verneverdig

– Meheia er en av stasjonene der Jernbaneverket står som eier, og nå var tiden mer enn moden for å gjøre noe med bygningene, sier Sørensen og Bjørgum. – Det gjør godt å se hvor flotte bygningene har blitt, sier de to. Stasjonsanlegget framstår nå slik det skal og alt arbeidet er utført for å ivareta de verneverdige bygningene. Istandsettingen av Meheia stasjonsbygning og uthus har kostet oppunder to millioner kroner.

– Jeg liker sånne jobber, sier tømrer Geir Skarsten fra tømrerfirmaet Buskerud Brannsikring som har hatt oppdraget. – Her har jeg virkelig fått bruke fagkunnskapen min og fått være med på å ta vare på flotte og håndverksmessig utførte bygninger. – Nå skal dette stå godt i mange tiår sier han. Mange stokker i laftingen måtte delvis erstattes av nytt friskt tømmer på grunn av råte, alle sprekker i tømmeret er tettet, bygningen er pusset, grunnet og malt i original farge, skiferen på taket er tatt av, undertaket fornyet og skiferen lagt tilbake slik den var osv, osv. Med andre ord, ingen liten jobb. – Vi har stort sett vært en tre-fire mann i arbeid her hele perioden, forteller Skarsten.

Prikken over i-en

Prikken over i-en kom på plass onsdag 8.februar da det oprinnelige stasjonsskiltet av den gode gamle typen igjen ble skrudd opp. Skiltet ble gjenfunnet i godshuset på Krøderen stasjon, og med hjelp fra medlemmer i Norsk Jernbaneklubb, har det nå kommet tilbake til der det hører hjemme, nemlig på Meheia.

Meheia stasjon har ofte kryssinger mellom persontogene på Sørlandsbanen, og dermed vil de flotte bygningene også kunne beskues av togpassasjerene mens de venter på møtende tog. Meheia stasjon ligger 14 kilometer fra Kongsberg i et flott område for friluftsliv. Derfor gikk det i mange år egne skiløpertog dit fra Oslo V. Stasjonen ble ubemannet da fjernstyringen kom i 1968, og siste persontog med stopp for av- og påstigning på Meheia gikk i 1989.

De flotte tømmerbygningene framstår nå all sin prakt som velholdte eksempler på norsk jernbanehistorie. (Foto: Njål Svingheim)

Også uthusbygningen ved siden av stasjonsbygningen er satt i stand. (Foto: Njål Svingheim)


Tømrermester Geir Skarsten fester det gamle stasjonsskiltet på plass. Også utelampen over inngangen er restaurert. (Foto: Njål Svingheim)

Skiløpertog fra Oslo V har ankommet Meheia stasjon.